Członkowie zwyczajni TNN

Szanowni Państwo,

Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Nieruchomości proszę wypełnić deklarację członka zwyczajnego TNN – wypełnij deklarację.

Deklarację proszę wydrukować i przesłać na adres Towarzystwa:

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn