Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej

REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (REMV)

Journal  of  the  Polish  Real  Estate  Scientific  Society
 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ/DECLARATION ON THE ORIGINAL VERSION

 

do 31.12.2012 / to 31.12.2012 *.pdf
od 01.01.2013 / from 01.01.2013 *.pdf