Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!
Przed zarejestrowaniem się na XXVI Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji. Akceptacja warunków jest niezbędna do przeprowadzenia dalszej rejestracji!
 

Warunki Uczestnictwa w XXVI Konferencji Naukowej TNN
Kazimierz Dolny 28-30 maja 2018 roku

 

Współorganizatorzy:

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego UWM w Olsztynie

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami PW

Wyszczególnienie Termin
Przesyłanie streszczeń referatów do 25 listopada 2017
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu do 15 grudnia 2017
Przesłanie pełnych tekstów prac do recenzji do 01 marca 2018
Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji plenarnej lub doktoranckiej do 15 kwietnia 2018
Przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji do 15 marca 2018
Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej do 15 marca 2018

Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą:

 
Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy
Pełny udział w konferencji bez noclegów do 31.12.2017 700 zł 800 zł
do 15.03.2018 800 zł 900 zł

Rejestracja na konferencję składa się z trzech kroków:

  • rejestracja on-line
  • otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa e-mailem
  • wniesienie opłaty za udział w konferencji

Termin rejestracji upływa 15 marca 2018 r.

  • Rachunek zostanie wystawiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania z banku informacji dotyczącej zapłaty za konferencję i wysłany do Państwa na wskazany adres. Rachunek może zostać wystawiony najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. Rachunek zostanie wystawiony przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn NIP: 739-25-79-032.

Opłata konferencyjna (pełny udział) obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich wykładach
  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie
  • uczestnictwo w imprezach dodatkowych
  • druk artykułu w REMV

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto:

 

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
22 1020 3541 0000 5502 0011 1963
Dopisek: XXIV Konferencja TNN

Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków uczestnictwa w konferencji, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu na adres konferencja@tnn.org.pl do dnia 08 maja 2018 r.

Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 marca 2018 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatoromna adres konferencja@tnn.org.pl. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.

Organizator konferencji (TNN) i redakcja REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION nie zwraca kosztów udziału w konferencji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.

Szczegółowe zasady przesyłania pełnych wersji prac zostaną podane w komunikacie szczegółowym.

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje fakt zgłoszenia udziału w konferencji wraz z wygłoszeniem referatu, następnie kolejność zgłoszeń oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości informuje, że Państwa dane osobowe są zbierane przez TNN w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla TNN. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn informacji dotyczących konferencji oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zapraszamy do rozpoczęcia rejestracji

 
W razie kłopotów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Towarzystwem Naukowym Nieruchomości - dane kontaktowe w dziale kontakt.
 
 
1 Start 2 Strona 2 3 Wysłane