Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!
Przed zarejestrowaniem się na XXVII Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji. Akceptacja warunków jest niezbędna do przeprowadzenia dalszej rejestracji!
 

Warunki Uczestnictwa w XXVII Konferencji Naukowej TNN
Kraków 27-29 maja 2019 roku

 

Współorganizatorzy:

Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości UWM w Olsztynie

Katedra Geomatyki z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Instytut Inżynierii Technicznej z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Wyszczególnienie Termin
Przesyłanie streszczeń referatów do 15 listopada 2018
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu do 10 grudnia 2018
Przesłanie pełnych tekstów prac do recenzji do 15 marca 2019
Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji plenarnej lub doktoranckiej do 30 kwietnia 2019
Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej do 15 marca 2019

Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą:

 
Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy
Pełny udział w konferencji bez noclegów do 31.12.2018 700 zł 800 zł
do 15.03.2019 800 zł 900 zł

Rejestracja na konferencję składa się z trzech kroków:

  • rejestracja on-line
  • otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa e-mailem
  • wniesienie opłaty za udział w konferencji

Termin rejestracji upływa 15 marca 2019 r.

  • Rachunek zostanie wystawiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania z banku informacji dotyczącej zapłaty za konferencję i wysłany do Państwa na wskazany adres. Rachunek może zostać wystawiony najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. Rachunek zostanie wystawiony przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn NIP: 739-25-79-032.

Opłata konferencyjna (pełny udział) obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich wykładach
  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie bez śniadań
  • uczestnictwo w imprezach dodatkowych
  • druk artykułu w REMV

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto:

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
22 1020 3541 0000 5502 0011 1963
Dopisek: XXVII Konferencja TNN

Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków uczestnictwa w konferencji, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu na adres konferencja@tnn.org.pl do dnia 08 maja 2019 r.

Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 marca 2019 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatoromna adres konferencja@tnn.org.pl. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.

Organizator konferencji (TNN) i redakcja REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION nie zwraca kosztów udziału w konferencji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.

Szczegółowe zasady zgłoszenia i formatowania prac znajdują się w zakładce Publikacja.

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje fakt zgłoszenia udziału w systemie, kolejność zgłoszeń i potwierdzenie wpłaty. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości informuje, że Państwa dane osobowe są zbierane przez TNN w celach: organizacji konferencji naukowych, zgłaszania, przetwarzania i recenzowania prac naukowych publikowanych przez TNN, redagowania i publikacji prac naukowych, przygotowania i przesyłania rachunków, składania dokumentów dotyczących członkostwa w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości, procesów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla TNN. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn informacji dotyczących konferencji oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zapraszamy do rozpoczęcia rejestracji

 
W razie kłopotów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Towarzystwem Naukowym Nieruchomości - dane kontaktowe w dziale kontakt.
 
 
1 Start 2 Strona 2 3 Wysłane