12.12.2023 rok - Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości pod tytułem "Restrukturyzacja portfela i dane planistyczne w ZSIN w kontekście rynku nieruchomości". Seminarium będzie miało formę zdalną i odbędzie się na platformie MS TEAMS 12 grudnia 2023, w godzinach 14.00-16.00.
 
Planujemy następujące wystąpienia: 
  • Dobrowolny układ spółki z wierzycielami jako narzędzie restrukturyzacji w handlu detalicznym – wpływ na rynek nieruchomościmgr Grażyna Wiejak-Roy (prelegent), prof. Jessica Lamond, University of the West of England,
  • Ocena możliwości i zakresu zaimplementowania danych planistycznych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach, mgr inż. Monika Zielińska,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Po wygłoszonych referatach przewidziana jest dyskusja.
 
 
Osoby zainteresowane seminarium, prosimy o zgłaszanie udziału wypełniając formularz https://forms.office.com/e/tf3hnXXT8m do 11 grudnia 2023 roku, do godz. 20.00.
 
Z poważaniem
dr hab. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego