III Ogólnopolska Konferencja Prawa Nieruchomości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Szanowni Państwo,
 
Towarzystwo Naukowe Nieruchomości objęło patronatem III Ogólnopolską Konferencję Prawa Nieruchomości. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące konferencji.
 
Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego (Instytut Prawa) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Izbą Notarialną w Krakowie organizuje III Ogólnopolską Konferencję Prawa Nieruchomości „Nabywanie lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, która odbędzie się w 26.10.2023 r. online. W programie przewidziane są interesujące prezentacje, panele dyskusyjne oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów z wiodącymi naukowcami i praktykami w obszarze nieruchomości. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poszerzenia swojej sieci kontaktów. Zachęcamy Państwa do rejestracji oraz zapoznania się z dodatkowymi informacjami na stronie konferencji: www.kpn.uek.krakow.pl 

Informacje organizacyjne 
Termin rejestracji udziału w konferencji – 15 września 2023 r. poprzez stronę konferencji w zakładce „Rejestracja”: www.kpn.uek.krakow.pl.  
Udział w konferencji (czynny i bierny) jest bezpłatny. 
Termin wnoszenia opłaty za udział w publikacji konferencyjnej – 20 października 2023 r. 
Wysokość za udział w publikacji pokonferencyjnej – 350 zł.
 
dr Ewelina Badura
Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego
Instytut Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie