REMV ma 70 punktów!

Pragniemy poinformować, że nasze Czasopismo - Real Estate Management and Valuation - uzyskało 70 punktów w zaktualizowanym w dniu 01 grudnia 2021 roku Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (zobacz Komunikat MEiN).

Obecność REMV w grupie czasopism, które uzyskały w Polsce poziom 70 punktów jest dla nas wyróżnieniem oraz zachętą do dalszej pracy. Wszystkim osobom publikującym w REMV, Recenzentom oraz osobom biorącym udział w procesie wydawniczym bardzo dziękujemy!

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych i potencjalnych autorów do składania prac naukowych w naszym czasopiśmie.