REMV na liście THE REAL ESTATE JOURNAL LIST (ARES)

Pragniemy poinformować, że nasze Czasopismo - Real Estate Management and Valuation - znalazło się na liście Real Estate Journal List publikowanej przez ARES. Przygotowana lista czasopism – Real Estate Journal List (ymaws.com) – może być traktowana jako rating niezależnej instytucji.

W 2020 roku Amerykańskie Towarzystwo Nieruchomości (American Real Estate Society - ARES) opracowało wytyczne dotyczące tworzenia Real Estate Journal List. Celem przygotowania tej listy jest zapewnienie naukowcom i badaczom z obszaru nieruchomości informacji na temat czasopism, które zostały ocenione i spełniają wysokie standardy merytoryczne. Ponadto lista ma promować czasopisma z obszaru nieruchomości wśród naukowców spoza branży nieruchomościowej oraz wskazywać różne metody badania rynku nieruchomości.

Miło nam poinformować, że REMV, znalazł się na tej liście w 2021 roku w dwóch obszarach tematycznych: Built Environment oraz Real Estate Finance, uzyskując w obu kategoriach rating „acceptable” w ocenie ilościowej oraz „good-acceptable” w ocenie jakościowej. Ocena ilościowa obejmowała dane pozyskane m.in. z Journal Citation Reports (Clarivate), Journal & Country Rankings (Scimago) oraz Scopusa (Elsevier). Szczegółowe miary obejmowały m.in. liczbę cytowań, całkowitą liczbę publikacji, liczbę cytowań na publikacje, impact factor, indeks Hirsha oraz wskaźniki SNIP (source-normalized impact per paper) i SJR (Scimago Journal Ranking).

Obecność REMV w międzynarodowym i niezależnym rankingu jest kolejnym sukcesem czasopisma po wejściu na Web of Science (Emerging Sources Citation Index). Jest to ważne wyróżnienie REMV na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych i potencjalnych autorów do składania prac naukowych w naszym czasopiśmie.