Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości pod roboczym tytułem "Rynek nieruchomości w Polsce w czasie pandemii".
Seminarium będzie miało formę zdalną i odbędzie się na platformie MS TEAMS, we wtorek 27 kwietnia 2021, o godzinie 10.00.
 
Planujemy następujące trzy wystąpienia:
1. dr Alina Źróbek-Różańska, UWM w Olsztynie
"Zostać czy wyjechać z miasta? Studenci na rynku mieszkań na wynajem podczas pandemii COVID-19" (pobierz).
2. mgr inż. Benon Bogdan, doktorant AGH w Krakowie, rzeczoznawca majątkowy
"Wpływ pandemii na rynek lokali mieszkalnych w Polsce – aglomeracja górnośląska" (pobierz).
3. dr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy
"Nieruchomości gruntowe jako lokata kapitału. Zmiany w okresie epidemii, na przykładzie wybranych rynków lokalnych" (pobierz).
 
Po wygłoszonych referatach przewidziana jest dyskusja.
 
Z poważaniem
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
Wiceprezes TNN