Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - link do spotkania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości pod tytułem "Analiza rynku nieruchomości – współczesne wyzwania i problemy". 
 
Planujemy następujące wystąpienia:
  • Współczesne wyzwania analizy rynku nieruchomości – wyznaczenie homogenicznych obszarów, dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  • Położenie nieruchomości w aglomeracji jako czynnik różnicujący lokalne rynki mieszkaniowedr Izabela RąckaAkademia Kaliska.

Po wygłoszonych referatach przewidziana jest dyskusja.

Osoby zainteresowane seminarium, prosimy o zgłaszanie udziału przesyłajac swój adres e-mail na adres: tomasz.budzynski@pw.edu.pl.

Seminarium będzie miało formę zdalną i odbędzie się na platformie MS TEAMS 15 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00.

Link do spotkania na platformie MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFmMWU5OWEtMDQ1YS00NDYxLTg3ODQtYmUyM2U4Yzk3MDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%227374e3fc-990d-4850-8afe-56b63fd081be%22%7d

Z poważaniem
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego