Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - link do spotkania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości pod tytułem "Narzędzia wspomagające diagnozowanie przestrzeni i rynek nieruchomości". 
 
Planujemy następujące wystąpienia:
  • Aleje przydrożne - wyzwania  i dylematy, dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  • Wykorzystanie przestrzennie autoregresyjnej geograficznie ważonej regresji kwantylowej do modelowania rynku mieszkaniowego, dr Mateusz Tomal, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Po wygłoszonych referatach przewidziana jest dyskusja.
 
Link do spotkania na platformie MS TEAMS:
 
Z poważaniem
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego