Seminarium TNN

KOMUNIKAT 1

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków TNN do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Warszawie w gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy ul. Niepodległości 128 (róg Madalińskiego) sala 5E w godzinach 10.15-14.00.

Podczas tegorocznego seminarium chcielibyśmy szczególnie skupić się na rozwoju młodych naukowców zajmujących się tematyką nieruchomości. W związku z tym w programie seminarium przewidziano wykład oraz warsztaty z zakresu metodyki badawczej, a także możliwość przedstawienia prac realizowanych przez doktorantów w formie krótkich prezentacji. Czas prezentacji będzie zależny m.in. o liczby zgłoszonych uczestników. Doktorantów uczestniczących w seminarium zachęcamy do przygotowania artykułów naukowych, które po akceptacji w procesie recenzji opublikowane zostaną w monografii TNN „Współczesne problemy rynku nieruchomości”.

Na zgłoszenia doktorantów zainteresowanych wygłoszeniem krótkich prezentacji dotyczących prowadzonych badań czekamy do dnia 21 listopada 2016 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: jan.kazak@up.wroc.pl.

Na bazie zgłoszonych wystąpień sprecyzowany zostanie szczegółowy program spotkania, o którym poinformujemy zainteresowanych w następnym komunikacie.

Program ogólny:

10.15 – 10.30 – Otwarcie seminarium
10.30 – 11.00 – Wykład z zakresu metodyki badawczej – dr hab. prof. US Iwona Foryś,
11.00 – 11.45 – Warsztaty z zakresu metodyki badawczej – dr inż. Jan Kazak
11.45 – 12.00 – Przerwa
12.00 – 13.45 – Wystąpienia  doktorantów, dyskusja
13.45 – 14.00 – Podsumowanie warsztatów
 
 
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Sekretarz TNN