Seminarium TNN

SEMINARIUM TNN

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków TNN do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. w Warszawie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, sala nr 206, Plac Politechniki 1 w Warszawie, godz. 11.15.

Wprowadzeniem do dyskusji będzie referat:

„Typologia i pomiar cech nieruchomości, czyli co nam się wydaje a jak jest naprawdę”

wygłoszony przez pana dr inż. Radosława Gacę, rzeczoznawcę majątkowego z Bydgoszczy.

Seminarium jest bezpłatne. TNN nie pokrywa kosztów delegacji.
Po zakończeniu seminarium odbędzie się spotkanie Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Nieruchomości oraz Rady Naukowej TNN. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu organizacji XXVI Konferencji Naukowej TNN, wydawnictwa i innych spraw bieżących.
 
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Sekretarz TNN