VI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

W dniu 17 maja 2009 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. W trakcie zgromadzenia udzielono absolutorium Zarządowi TNN pod kierownictwem Prezesa prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek, w kadencji 2006-2009. Wybrano również nowe władze Towarzystwa na kadencję 2009-2012. Prezesem Towarzystwa została wybrana jednogłośnie Pani prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek. Więcej szczegółów w zakładce - STRUKTURA.

W dniach 18-19 maja 2009 w Krakowie odbyła się XVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja poświęcona była problematyce związanej z następującymi grupami tematycznymi:

Grupa I: Określanie wartości nieruchomości innych niż wartość rynkowa , Grupa II: Zastosowanie metod statystycznych i algorytmów numerycznych do badań rynku i wyceny nieruchomości, Grupa III: Polityka w zakresie gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, Grupa IV: Ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne, Sesja doktorancka.

Konferencja w obiektywie >>>