XXX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - Pierwoszów „Miłocin Park” pod Wrocławiem 2023 - komunikat nr 2

XXX Konferencja Naukowa
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – Pierwoszów „Miłocin Park” pod Wrocławiem 2023
 
Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Przyjaciele i Sympatycy

Informujemy, że w dn. 29-31 maja 2023 r. odbędzie się w Pierwoszowie „Miłocin Park” pod Wrocławiem XXX Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zakładem Geodezyjnych Urządzeń Rolnych i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakładem Gospodarowania i Zarządzania Przestrzenią, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Katedrą Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję za pośrednictwem strony internetowej: http://tnn.org.pl/pl/rejestracja
 

Termin rejestracji i opłaty za konferencję upływa w dniu 31.03.2023.

 
Miejsce konferencji: MIŁOCIN PARK, ul. Wrocławska 111, 55-114 Pierwoszów.
 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji (http://tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn) oraz w komunikacie nr 2.

 
Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 
dr inż. Justyna Brzezicka 
Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego