Konferencja TNN

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Kraków

27-29 maja 2019

 

organizowana we współpracy z:

 
Katedrą Geomatyki
AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
 
oraz
 
Instytutem Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Instytutem Inżynierii Technicznej
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 
Patronat Honorowy
 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
SPONSORZY
 
 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Maria Trojanek
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
dr hab. inż. Anna Barańska
dr hab. inż. Mirosław Bełej
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Komitet organizacyjny

dr inż. Agnieszka Bieda - przewodnicząca
dr inż. Marek Walacik - z-ca przewodniczącej
dr hab. inż. Jarosław Bydłosz
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłlozor
dr inż. Justyna Brzezicka
dr inż. Monika Balawejder
dr inż. Katarzyna Matkowska
dr Kamilla Górska-Koplińska

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V - Systemy informacji na potrzeby analiz zjawisk przestrzennych