Konferencja TNN

XXVIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Bydgoszcz

25-27 maja 2020

 

organizowana we współpracy z:

 
Zakładem Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 
oraz
 
Instytutem Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Patronat Honorowy
 
 
 
 
 
SPONSORZY
 
 
 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Maria Trojanek
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
dr hab. inż. Anna Barańska
dr hab. inż. Mirosław Bełej
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP - przewodnicząca
dr hab. inż. Mirosław Bełej - z-ca przewodniczącej

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V - Systemy informacji na potrzeby analiz zjawisk przestrzennych