Konferencja TNN

XXIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

POGORZELICA, k. SZCZECINA

23-25 maja 2022

organizowana we współpracy z:

 
Katedrą Ekonometrii i Statystyki
 
Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński
 
oraz
 
Katedrą Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości,
Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

Patronat Honorowy
 

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Nadleśnictwo Gryfice

 

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

 

Partner Wydawniczy

Real Estate Management and Valuation - http://tnn.org.pl/pl/remv-journal

 
 
SPONSORZY
 
 
 
 
 
 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca Przewodniczącej
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
prof. dr hab. inż. Piotr Parzych
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. UPWr
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni

Komitet organizacyjny

dr hab. Iwona Foryś, prof. US – Przewodnicząca
dr inż. Marta Gross – z-ca Przewodniczącej
dr inż. Justyna Brzezicka
dr Anna Gdakowicz
dr Sebastian Gnat
dr Ewa Putek-Szeląg
 

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V - Systemy informacji na potrzeby analiz zjawisk przestrzennych