Konferencja TNN

XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Kazimierz Dolny

28-30 maja 2018

 

organizowana we współpracy z:

Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
 
oraz
 
Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Wydziału Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Patronat Honorowy
prof. dr hab. Alina Maciejewska
Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca przewodniczącego
prof.dr. hab. Karol Noga
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Maria Trojanek
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
dr hab. Maria Hełdak
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Komitet organizacyjny

dr hab. inż Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW   - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Renigier- Biłozor, prof. UWM – z-ca przewod.
dr inż. Tomasz Budzyński
dr inż. Natalia Sajnóg
dr inż. Marek Walacik
dr inż. Andrzej Biłozor
dr inż. Kamilla  Górska - Koplińska

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Metody analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V – Wykorzystanie geoinformacji w analizach przestrzennych