Konferencja TNN

XXXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Olsztyn, 27-29 maja 2024 roku

 

organizowana we współpracy z:

 
Katedrą Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości,
Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

Patronat Honorowy
 

PATRONAT HONOROWY
Dziekana
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   

 

 

Partnerzy

 

Partner Wydawniczy

Real Estate Management and Valuation - www.remv-journal.com

 
SPONSORZY
 
 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca Przewodniczącej
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
prof. dr hab. inż. Piotr Parzych
prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. uczelni
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ
dr hab. inż. Alina Kulczyk-Dynowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni

Komitet organizacyjny

dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni – Przewodniczący
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – z-ca Przewodniczącego
dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM
dr inż. Justyna Brzezicka  
dr inż. Marta Gross 
mgr Anna Borkowska
inż. Paweł Grabowski
inż. Katarzyna Pirożek 

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V - Systemy informacji na potrzeby analiz zjawisk przestrzennych