Konferencja TNN

XXVIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Olsztyn

(pierwotnie: Warlubie)

13-15 września 2021

(pierwotnie: 25-27 maja 2020)

 

organizowana we współpracy z:

 
Katedrą Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Bydgoskiej im. J.J.Śniadeckich
 
oraz
 
Katedrą Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Patronat Honorowy
 
 
 
 
 
SPONSORZY
 
 
 
 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – z-ca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Maria Trojanek
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
dr hab. inż. Anna Barańska
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM 
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ – przewodnicząca
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – przewodniczący
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
dr inż. Kinga Szopińska
dr inż. Radosław Gaca
dr Justyna Brzezicka
mgr inż. Jacek Kil
 

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V - Systemy informacji na potrzeby analiz zjawisk przestrzennych