Konferencja TNN

XXV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Olsztyn 29-31 maja 2017

organizowana we współpracy z:

Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego,
Katedrą Zasobów Nieruchomości
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Pod patronatem honorowym:
J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
– prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego
Prezydenta Olsztyna
dr inż. Piotra Grzymowicza
Przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk
– prof. dr hab. inż. Jana Kryńskiego
Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie
– dr hab. inż. Radosława Wiśniewskiego, prof. UWM

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM – sekretarz
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Maria Trojanek
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof PW
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Komitet organizacyjny

dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor - przewodnicząca
dr inż. Marek Walacik – z-ca przewod.
dr inż. Kamilla Górska-Koplińska
dr inż. Lech Kotlewski
dr Alina Źróbek- Różańska
mgr inż. Justyna Brzezicka
mgr inż. Marta Figurska
mgr inż. Anna Klimach

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Olsztyn O!GRÓD inwestycjI
Grupa III - Metody analizy rynku nieruchomości
Grupa IV - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa V - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości