XXIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Informujemy, że XXIX Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości odbędzie się w dniach 23-25 maja 2022 r. Będzie organizowana przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości we współpracy z Katedrą Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrę Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości oraz Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Już dziś zapraszamy Państwa na to ważne naukowe wydarzenie!

Dalsze informacje będziemy przekazywać w późniejszym czasie w drodze komunikatów konferencyjnych i wiadomości publikowanych w aktualnościach na stronie internetowej TNN.

Z poważaniem,
dr inż. Marta Gross  
Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego