XXIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo, 

W dniach 23-25.05.2022 w Pogorzelicy k. Szczecina odbyła się XXIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Tegoroczna Konferencja zgromadziła ponad 80 osób ze środowiska naukowego oraz praktyków.

W tym roku program konferencji nieznacznie uległ zmianie. Uroczyste otwarcie konferencji nastąpiło już w pierwszym dniu. Członkom honorowym, tj. prof. Ewie Kucharskiej-Stasiak i prof. Józefowi Hozerowi wręczone zostały statuetki oraz listy gratulacyjne. Następnie Pani profesor Kucharska-Stasiak rozpoczęła swoje wystąpienie, wygłaszając referat pt. „Wartość długoterminowa vs wartość rynkowa jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności w sektorze bankowym”. Jako kolejny zaprezentował swój referat Pan profesor Hozer – „Przyczynek do istoty zjawisk ekonomicznych”. Następnie mieliśmy przyjemność obejrzeć multimedialną prezentację dotyczącą działalności naukowo-organizacyjno-dydaktycznej Katedry Ekonometrii i Statystyki, Instytutu Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaraz potem, zgodnie z wieloletnią już tradycją, odbyła się sesja doktorancka w której wzięło udział 2 prelegentów. W tym roku szacowne jury złożone z samodzielnych pracowników nauki postanowiło przyznać I nagrodę ex aequo: Anecie Chmielewskiej, doktorantce z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Benonowi Bogdanowi, doktorantowi z Akademii Górniczo-Hutniczej. Zwycięzcy w tej sesji otrzymują 50% zniżkę w przyszłorocznej Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 

 

Drugi i trzeci dzień konferencji obfitowały w wiele ciekawych referatów, dyskusji i rozmów poświęconych obszarom tematycznym związanym z analizą rynku nieruchomości, gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami, wyceną nieruchomości. Wygłoszono łącznie 18 referatów oraz zaprezentowano 26 plakatów w sesji posterowej. Nie zabrakło też czasu na chwilę odpoczynku w malowniczych okolicznościach przyrody – spacer nad morzem.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji, obfitującego w wiele wydarzeń, uczestnicy wzięli udział w kolacji na terenie Ośrodka Lasów Państwowych „Bażyna” położonego w Pogorzelicy k. Szczecina.

Podczas tegorocznej konferencji odbyła się także sesja plenerowa, którą poprowadzili Radosław Gaca (rzeczoznawca majątkowy) oraz Wojciech Pietrzak (Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice). Tematem przewodnim była „Wartość przyrodnicza i gospodarcza lasów bażynowych”. Uczestnicy wycieczki terenowej odwiedzili m.in. Latarnię Morską w Niechorzu, tzw. Krzywy Las, nadmorski punkt widokowy. Ostatniego dnia konferencji równolegle odbywały się także warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych, których tematem było „Szacowanie nieruchomości do celów ustalania odszkodowań w OOU tworzonych z powodu hasłowych efektów zewnętrznych na przykładach rynków mieszkaniowych funkcjonujących w otoczeniu lotnisk”.

Tegoroczną konferencję współorganizowali członkowie Towarzystwa z Katedry Ekonometrii i Statystyki, Instytutu Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczeciński Katedry Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości oraz Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wszystkim uczestnikom konferencji pragniemy serdecznie podziękować za aktywny i twórczy udział w konferencji.

Jednocześnie informujemy, iż jubileuszowa, XXX Konferencja Naukowa TNN, odbędzie się we Wrocławiu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Z poważaniem, 
dr inż. Marta Gross
Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XXIX Konferencji TNN