XXVI Konferencja Naukowa TNN - Kazimierz Dolny 2018

KOMUNIKAT 3

XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
Kazimierz Dolny
28-30 maja 2018
 
organizowana we współpracy z:
Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
 
oraz
 
Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Wydziału Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Patronat Honorowy
prof. dr hab. Alina Maciejewska
Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 
Szczegółowa informacja - Komunikat nr 3.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca przewodniczącego
prof.dr. hab. Karol Noga
prof. dr hab. Józef Hozer
prof. dr hab. Maria Trojanek
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
dr hab. Maria Hełdak
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW   - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Renigier- Biłozor, prof. UWM – z-ca przewod.
dr inż. Tomasz Budzyński
dr inż. Natalia Sajnóg
dr inż. Marek Walacik
dr inż. Andrzej Biłozor
dr inż. Elżbieta Zysk
dr inż. Kamilla Górska - Koplińska
 

Grupy tematyczne

Grupa I - Sesja doktorancka
Grupa II - Metody analizy rynku nieruchomości
Grupa III - Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Grupa IV - Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości
Grupa V – Wykorzystanie geoinformacji w analizach przestrzennych
 
Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor