XXVII Konferencja Naukowa TNN - Kraków 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 27-29 maja 2019 r. odbędzie się w Krakowie XXVII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomościami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedrą Geomatyki z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz Instytutem Inżynierii Technicznej z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Szczegółowa informacja - Komunikat nr 2.

Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Marek Walacik