XXVII Konferencja Naukowa TNN - Kraków 2019

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dofinansowanie XXVII Krajowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz TNN
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM