XXVII Konferencja Naukowa TNN - Kraków 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie objeli XXVII Krajową Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości patronatem honorowym.
 
Z wyrazami szacunku
Sekretarz TNN
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM