XXVIII Konferencja Naukowa TNN - Bydgoszcz 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 25-27 maja 2020 r. odbędzie się w Bydgoszczy XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

Szczegółowe informacje zostną przekazane w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Mirosław Bełej