XXVIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo, 
W dniach 13-15.09.2021 odbyła się w Olsztynie XXVIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Tegoroczna Konferencja zgromadziła blisko 70 osób ze środowiska naukowego oraz praktyków.
 
Cieszymy się niezmiernie z faktu, iż pomimo pandemii i wcześniejszej zmiany terminu, Konferencja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Po miesiącach rozmów i spotkań online mogliśmy spotkać się osobiście, spędzić wspólnie czas dyskutując o problemach rynku nieruchomości, a także korzystając z czasu zorganizowanego i wolnego w pięknych okolicznościach przyrody, odpocząć od problemów dnia codziennego. 
 
W pierwszym dniu konferencji, zgodnie z wieloletnią tradycją odbyła się sesja doktorancka w której wzięło udział 4 prelegentów. W tym roku szacowne jury złożone z samodzielnych pracowników nauki postanowiło przyznać I nagrodę Mai Do Thi Tuyet, doktorantce z Wietnamu za przedstawienie interesującego referatu pt. „Comparative analysis and evaluation of the principles of valuation urbanized land in Poland and Vietnam”. Warto przypomnieć, że zwyciężczyni w tej sesji może wziąć udział w przyszłorocznej Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości bezpłatnie. 
 
Tego dnia odbyło się także XI Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Było ono związane z kończącą się kadencją władz i koniecznością wyłonienia nowych władz TNN. Dotychczasowym, wieloletnim, bo piastującym tę funkcję przez pięć 3-letnich kadencji prezesem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości była prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, a jej zastępcą przez ostatnie trzy kadencje była dr hab. Anna Barańska prof. AGH. Funkcję Przewodniczącej Rady Programowej pełniła prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak. 
 
TNN_2021
 
Pani Prezes oraz całemu dotychczasowemu Zarządowi Głównemu, Radzie Programowej oraz Członkom pozostałych organów Towarzystwa dziękujemy za zaangażowanie i lata pracy na rzecz Towarzystwa i jego członków! W czasie zgromadzenia wybrano nowe władze na kolejną, po zmianie statutu TNN, 5-letnią kadencję.
 
Nowym Prezesem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości został dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM dotychczasowy wieloletni sekretarz (funkcję tę powierzono dr inż. Justynie Brzezickiej) wiceprezesem - dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – dotychczasowy skarbnik Towarzystwa (czuwanie nad finansami w tej kadencji będzie sprawowała dr inż. Marta Gross). Wybrano także pozostałych członków Zarządu Głównego, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 
 
Ustępująca Prezes zgłosiła w imieniu Zarządu Głównego pod głosowanie uchwałę o nadaniu członka honorowego dwóm osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa: prof. Ewie Kucharskiej-Stasiak i prof. Józefowi Hozerowi. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Naszym profesorom dziękujemy za dotychczasową działalność i prosimy o dalszą współpracę. Na zakończenie dnia obfitującego w tak wiele wydarzeń wszyscy uczestnicy wzięli udział w kolacji grillowej na terenie hotelu Omega położonego nad jeziorem Ukiel. We wspaniałą biesiadną warmińsko-mazurską atmosferę wprowadził uczestników zespół Szantaż. 
 
Następnego dnia nowo wybrany Prezes Towarzystwa powitał uczestników konferencji oraz sponsorów – przedstawiciela firmy Netland z Olsztyna oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej SIM z Bydgoszczy oraz wystawców – przedstawicieli KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie. Drugi i trzeci dzień konferencji obfitowały w wiele ciekawych referatów, dyskusji i rozmów poświęconych obszarom tematycznym związanym z analizą rynku nieruchomości, gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami, wyceną nieruchomości, oceną inwestycji i doradztwem na rynku nieruchomości, a także jego aspektami ekonomicznymi, przestrzennymi i prawnymi. Wygłoszono łącznie 20 referatów oraz zaprezentowano 16 plakatów w sesji posterowej. 
 
 
Tegoroczną konferencję współorganizowali członkowie Towarzystwa z Katedry Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Politechniki Bydgoskiej i Katedry Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
Z niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczną konferencję, mając nadzieję że będzie cieszyła się równie dużym lub większym zainteresowaniem. Deklarację organizacji tego wydarzenia naukowego zgłosili pracownicy naukowi z Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
Z poważaniem, 
dr inż. Justyna Brzezicka
Sekretarz TNN