XXX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - Pierwoszów „Miłocin Park” pod Wrocławiem 2023

XXX Konferencja Naukowa
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – Pierwoszów „Miłocin Park” pod Wrocławiem 2023
 
Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Przyjaciele i Sympatycy

Informujemy, że w dn. 29-31 maja 2023 r. odbędzie się w Pierwoszowie „Miłocin Park” pod Wrocławiem XXX Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zakładem Geodezyjnych Urządzeń Rolnych i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakładem Gospodarowania i Zarządzania Przestrzenią, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Katedrą Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń konferencyjnych oraz do rejestracji na konferencję za pośrednictwem strony internetowej: http://tnn.org.pl/pl/rejestracja
 
Termin zgłoszeń referatów upływa w dniu 15.01.2023, zaś potwierdzenie przyjęcia tematu referatu nastąpi do 25.01.2023 r.
 
Miejsce konferencji: MIŁOCIN PARK, ul. Wrocławska 111, 55-114 Pierwoszów.
 
Szczegółowe informacje o konferencji i możliwości publikacji artykułu znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji (http://tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn) oraz w komunikacie nr 1.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 
dr inż. Justyna Brzezicka 
Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego