Program konferencji

Ramowy program konferencji

13 września 2021 (poniedziałek)
14.00 - 15.00
Rejestracja uczestników –
15.00 - 18.00
Sesje plenarne, w tym:
  • sesja doktorancka,
  • prezentacja działalności naukowej Organizatorów.
18.00 - 19.00 Walne Zgromadzenie Członków TNN
20.00 -
Kolacja
14 września 2021 (wtorek)
09.00 - 09.30
Uroczyste otwarcie konferencji.
Wystąpienia zaproszonych gości
09.30 - 14.00
Sesje plenarne
14.00 - 15.00
Przerwa obiadowa
15.00 - 16.30
Sesje plenarne
19.30 -
Uroczysta kolacja
15 września 2021 (środa)
09.00 - 14.00
Sesje plenarne
14.00 - 15.00
Zakończenie konferencji
 
SPONSORZY