Składki członkowskie

Składki członkowskie Towarzystwa

Składki członkowskie w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości wynoszą 45 zł kwartalnie lub 180 zł rocznie.

Wpłaty

Wpłat składek członkowskich należy dokonywać na konto TNN:

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn

Nr 22 1020 3541 0000 5502 0011 1963

SWIFT: BPKOPLPW
NRB: 22102035410000550200111963
IBAN: PL22102035410000550200111963