Terminy

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

WAŻNE TERMINY

Wyszczególnienie Termin
Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń referatów do 15 listopada 2018
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu do 10 grudnia 2018
Przesłanie zgłoszeń i pełnych tekstów prac do recenzji do 15 marca 2019
Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji plenarnej, posterowej lub doktoranckiej do 30 kwietnia 2019
Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej do 15 marca 2019

Termin rejestracji upływa 15 marca 2019 r.