Zasady recenzowania

REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (REMV)

Journal  of  the  Polish  Real  Estate  Scientific  Society

 

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI/GUIDELINES FOR REFEREES

 

Opis procedury/Description of procedure *.pdf
Załącznik 1 - Zasady przygotowania prac do druku oraz zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji/Appendix 1 - Rules for preparing articles to be published and rules for qualifying or rejecting papers *.pdf
Załącznik 2 - Druk recenzji pracy przygotowanej do druku w wydawnictwach TNN/Appendix 2 - Questionnaire for reviewing a paper *.pdf
Wzór formatowania pracy/Formatting pattern of work *.doc

 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

 

Kryteria kwalifikowania lub odrzucania artykułów naukowych *.pdf