REMV ma 70 punktów!

Pragniemy poinformować, że nasze Czasopismo - Real Estate Management and Valuation - uzyskało 70 punktów w zaktualizowanym w dniu 01 grudnia 2021 roku Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (

Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości pod tytułem "Analiza rynku nieruchomości – współczesne wyzwania i problemy". Seminarium będzie miało formę zdalną i odbędzie się na platformie MS TEAMS 15 grudnia 2021, o godzinie 13.00.
 
Planujemy następujące wystąpienia:

  XXIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że XXIX Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości odbędzie się w dniach 23-25 maja 2022 r. Będzie organizowana przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości we współpracy z Katedrą Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrę Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości oraz Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Zmarł Pan Marian Stępień

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 26.07.2021 roku zmarł Pan Marian Stępień wieloletni członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Rodzinie i przyjaciołom składamy szczere kondolencje.   
  Zarząd Główny
  Rada Programowa
  Czonkowie TNN
   

  Strony