XXIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Katowice 2015

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w XXIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowanej w Katowicach w dniach 25 – 27 maja 2015 roku, we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dodatkowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

XXII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Stare Jabłonki 2014

W dniach 26 – 28 maja 2014 roku odbyła się XXII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI.
STRESZCZENIA.
BOOK OF ABSTRACTS.

Z poważaniem
dr inż. Marek Walacik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Warszawa grudzień 2013 roku

W dniu 5 grudnia 2013 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się kolejne (drugie w tym roku) seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności grupę tematyczną Gospodarka nieruchomościami i kataster, której przewodniczy prof. dr hab. Józef Czaja oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej, kierowany przez panią dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. nzw. PW. Tematem seminarium była „Analiza przestrzenna rynku nieruchomości”.

Strony