XXII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Stare Jabłonki 2014

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w XXII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowanej w hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach k. Olsztyna w dniach 26 – 28 maja 2014 roku, we współpracy Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych Warszawa 2013

Jubileusz 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 24 - 25 października 2013 r.

W dniach 24 – 25 października 2013 r. w Warszawie odbędzie się XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. DWIE DEKADY GOSPODARKI RYNKOWEJ, DWIE DEKADY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO. Konferencja będzie miała szczególnie uroczysty charakter z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Więcej informacji: http://konferencja.pfsrm.pl/

XXII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Olsztyn 2014

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w XXII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowanej w Olsztynie w dniach 26 – 28 maja 2014 roku, we współpracy Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dodatkowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

Z poważaniem
dr inż. Marek Walacik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

W związku ze zbliżającym się terminem XXI Konferencji Naukowej TNN przekazujemy dodatkowe informacje w formie KOMUNIKATU nr 3 - Program Szczegółowy.

Serdecznie Państwa zapraszamy i liczymy na wspólne uczestnictwo w konferencji. 

Z poważaniem
dr inż. Jan Kuryj
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Warszawa 17 stycznia 2013 roku

W dniu 17 stycznia b.r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności grupę tematyczną Gospodarka nieruchomościami i kataster, której przewodniczy prof. dr hab. Józef Czaja oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej kierowany przez panią dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. nadzw. PW.

Strony