XX Krajowa Konferencja Naukowa TNN

W miesiącu maju 2012 roku odbędzie się Jubileuszowa XX Krajowa Konferencja Naukowa TNN. Konferencja odbędzie się w Toruniu. Współorganizatorem konferencji będzie Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej m. in. z następującymi grupami tematycznymi:

XIX Konferencja Naukowa TNN

W dniach 29-31 maja 2011 roku odbyła się kolejna XIX Konferencja Naukowa TNN. Konferencja odbyła się w Szczecinie. Współorganizatorem konferencji były Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W pierwszym dniu konferencji (29 maja) odbyło się otwarcie Konferencji oraz prezentacja osiągnięć szczecińskiego ośrodka naukowego:

Program XIX Konferencji TNN

Program XIX Konferencji TNN został zarejestrowany w Ministerstwie Infrastruktury!Tytuł programu kształcenia: Teoria i praktyka gospodarowania i wyceny nieruchomości
Numer programu kształcenia: 4534
Czas trwania kształcenia: 15 godzin

Termin zgłoszeń na XIX konferencję TNN

Na XIX konferencję TNN zgłoszono ponad 60 artykułów. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem artykułów do druku. Po ich zakończeniu opublikowana zostanie ostateczna lista artykułów, które zostaną opublikowane w Studiach i Materiałach TNN.Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji serdecznie zapraszamy.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2011 roku.

Strony