VI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

W dniu 17 maja 2009 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. W trakcie zgromadzenia udzielono absolutorium Zarządowi TNN pod kierownictwem Prezesa prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek, w kadencji 2006-2009. Wybrano również nowe władze Towarzystwa na kadencję 2009-2012. Prezesem Towarzystwa została wybrana jednogłośnie Pani prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek. Więcej szczegółów w zakładce - STRUKTURA.

XVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

W dniach 19-21 maja 2008 w Ślesinie k/Konina odbyła się XVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja poświęcona była problematyce związanej z następującymi grupami tematycznymi:Grupa I - Rynek nieruchomości, Grupa II - Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami, Grupa III - Wycena nieruchomości, Grupa IV - Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, Sesja doktorancka.

Nieruchomości podobnych i rynków sąsiednich

W dniu 11 grudnia 2006 roku odbyło się Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości poświęcone problematyce „Nieruchomości podobnych i rynków sąsiednich”. Seminarium odbyło się w Warszawie w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Uczestników Seminarium gościł prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski Dyrektor Instytutu Geodezji Gospodarczej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W seminarium uczestniczyli pracownicy naukowi wyższych uczelni, min.

13 coroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (ERES) w Weimarze

7-10 czerwca 2006 roku odbyła się 13 coroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (ERES) w Weimarze. Głównym celem konferencji było przedstawienie i porównanie osiągnięć naukowych związanych z dziedziną nieruchomości zarówno obejmujących inwestowanie, planowanie, zarządzanie jak i prognozowanie wartości nieruchomości, na międzynarodowym forum oraz wymiana doświadczeń.

Strony