13 coroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (ERES) w Weimarze

7-10 czerwca 2006 roku odbyła się 13 coroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (ERES) w Weimarze. Głównym celem konferencji było przedstawienie i porównanie osiągnięć naukowych związanych z dziedziną nieruchomości zarówno obejmujących inwestowanie, planowanie, zarządzanie jak i prognozowanie wartości nieruchomości, na międzynarodowym forum oraz wymiana doświadczeń.

Konferencja - Nieruchomość jako obiekt finansowania i zarządzania

W dniach 28-29 marca 2006 r. odbyła się XIV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nt. Nieruchomość jako obiekt finansowania i zarządzania.Tegoroczna XIV Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (TNN) pt. „Nieruchomość jako obiekt finansowania i zarządzania” odbyła się w Elblągu w Hotelu Elzam.Została ona zorganizowana przy współudziale Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydziału Zamiejscowego w Elblągu.

Strony