Seminarium TNN

W dniu 21 grudnia 2017 r., na Politechnice Warszawskiej odbyło się coroczne seminarium naukowe, organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Tegoroczne spotkanie zdominował jeden temat, dotyczący pomiaru i opisu cech nieruchomości, stale aktualny dla osób zajmujących się badaniami rynku nieruchomości oraz wyceną nieruchomości.

Seminarium TNN

SEMINARIUM TNN

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków TNN do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. w Warszawie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, sala nr 206, Plac Politechniki 1 w Warszawie, godz. 11.15. Wprowadzeniem do dyskusji będzie referat:

„Typologia i pomiar cech nieruchomości, czyli co nam się wydaje a jak jest naprawdę”

XXVI Konferencja Naukowa TNN - Kazimierz Dolny 2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 28-30 maja 2018 r. odbędzie się w Kazimierzu Dolnym, XXVI Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z Politechniki Warszawskiej.

Strony