Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Warszawa 04 grudzień 2014 roku

W dniu 4 grudnia 2014 r., na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności grupę tematyczną Gospodarka nieruchomościami i kataster, której przewodniczy prof. dr hab. Józef Czaja oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej, kierowany przez panią dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. nzw. PW. Seminaria te wpisały się już na stałe, mamy nadzieję, w działalność Towarzystwa.

Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Warszawa 04 grudzień 2014 roku

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Seminarium Naukowym Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nt. „Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami” organizowanym w dniu:4 grudnia 2014 roku o godz. 11.15Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, sala nr 26, przy Placu Politechniki 1 w Warszawie

XXIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Katowice 2015

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w XXIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowanej w Katowicach w dniach 25 – 27 maja 2015 roku, we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dodatkowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

Strony