Odszedł prof. Zdzisław Adamczewski (1931-2018)

Z żalem informujemy, że 15 sierpnia 2018 roku odszedł od nas w tragicznych okolicznościach  prof. dr hab inż. Zdzisław Adamczewski długoletni przewodniczący rady programowej i członek honorowy Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.  Rodzinie pana Profesora składamy Wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd i członkowie
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

XXVII Konferencja Naukowa TNN - Kraków 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 27-29 maja 2019 r. odbędzie się w Krakowie XXVII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedrą Geomatyki z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz Instytutem Inżynierii Technicznej z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Informacja - nowelizacja przepisów o VAT

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją przepisów o VAT od 1 lipca 2018 roku informujemy, że każda wpłata przelewowa z konta bankowego osoby fizycznej jest rejestrowana w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości na kasie fiskalnej za pomocą paragonu bez podania nr NIP nabywcy. Do paragonu takiego nie ma możliwości wystawienia faktury na osobę prawną (np. uczelnię) w terminie późniejszym.

XXVI Konferencja Naukowa TNN - Kazimierz Dolny 2018

W dniach 28-30 maja 2018 r., w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Strony