Seminarium TNN

SEMINARIUM TNN

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków TNN do udziału w seminarium naukowym nt.

Zrównoważony rozwój sieci drogowej dla celów gospodarki nieruchomościami

które odbędzie się w Warszawie
4 grudnia 2019 r.
w gmachu Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1
sala 206, w godzinach 12.00-15.00.
Wprowadzeniem do dyskusji będą referaty wygłoszone przez:

XXVIII Konferencja Naukowa TNN - Warlubie 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 25-27 maja 2020 r. odbędzie się w Warlubiu (woj. kujawsko-pomorskie) XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zakładem Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz z Instytutem Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

XXVIII Konferencja Naukowa TNN - Warlubie 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 25-27 maja 2020 r. odbędzie się w Warlubiu (woj. kujawsko-pomorskie) XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Szczegółowe informacje zostną przekazane w terminie późniejszym.
Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Mirosław Bełej

Strony