Odszedł prof. Zdzisław Adamczewski (1931-2018)

Z żalem informujemy, że 15 sierpnia 2018 roku odszedł od nas w tragicznych okolicznościach  prof. dr hab inż. Zdzisław Adamczewski długoletni przewodniczący rady programowej i członek honorowy Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.  Rodzinie pana Profesora składamy Wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd i członkowie
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Strony