XI KONFERENCJA NAUKOWA
Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami
21 - 22 maja 2003
Mikorzyn

 • Józef Czaja: Stopy zwrotu kapitału w aspekcie wyceny nieruchomości.

 • Krzysztof Kanigowski: Ustalanie współczynnika kapitalizacji na potrzeby bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

 • Ewa Kucharska-Stasiak: Dobór stóp zwrotu w procesie wyceny nieruchomości podejściem dochodowym.

 • Andrzej Muczyński: Ekonometryczne modelowanie stopy kapitalizacji nieruchomości.

 • Lechosław Nykiel: Trudność określania stóp procentowych dla potrzeb wyceny nieruchomości.

 • Sławomir Palicki: Wartość i stopa kapitalizacji w wycenie obiektów wielomieszkaniowych.

 • Małgorzata Renigier, Radosław Wiśniewski: Wartość indywidualna jako wyznacznik opłacalności inwestowania przez samorząd gminny. 

 • Edward Sawiłow: Wpływ dokładności ustalenia stopy kapitalizacji na wartość nieruchomości.

 • Jolanta Sobotka: Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych.

 • Piotr Szczepankowski: Zastosowanie teorii opcji realnych do wyceny rynkowej stopy procentowej i wartości nieruchomości.

 • Maria Trojanek: Teoretyczne i praktyczne aspekty wyznaczania stopy kapitalizacji i stopy dyskonta.

 • Sabina Źróbek: Tradycyjne i współczesne sposoby wyceny nieruchomości podejściem dochodowym.