IV KONFERENCJA NAUKOWA
Standardy informacyjne w szacowaniu nieruchomości
6 - 7 września 1996r.
Jurata

  • Henri J. G. L. Aalders: Valuation, lessons from European standardization 

  • Z Adamczewski, W. Pachelski: Standardy danych w systemach informacji przestrzennej - rola i znaczenie w szacowaniu nieruchomości

  • R. Borowiecki, S. Maciejowski: Uwarunkowania zakresu, źródeł i sposobu wykorzystania informacji w wycenie nieruchomości metodami dochodowymi 

  • A. Hopfer, R. Źróbek: Nieruchomość jako przedmiot opisu i identyfikacji w gospodarce nieruchomościami

  • B. Ney, A. Fiutowski, W. Potasznik: Wymagania wobec systemu informacyjnego o nieruchomościach w aspekcie standaryzacji 

  • S. Źróbek: Zagadnienie standaryzacji w szacowaniu nieruchomości techniką DCF