V KONFERENCJA NAUKOWA
Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne.
3 - 4 maja 1997r.
Spała

 • Zdzisław Adamczewski, Krystyna Czarnecka: Parametryzacja ekologiczna rynku nieruchomości (ekorynek).

 • Wacław Baranowski, Mieczysław Cyran: Analiza rynku nieruchomości (działek i lokali) w wybranych województwach w 1996 i 1997 r.

 • Barbara Buczek, Radosław Cellmer, Ryszard Cymerman: Planowanie miejscowe jako regulator rynku nieruchomości.

 • Jerzy Konieczny, Bogdan Ney: Kataster numeryczny narzędziem rynku nieruchomości.

 • Tadeusz Kośka, Stefan Przewłocki: Analiza niektórych zachowań uczestników rynku nieruchomości.

 • Małgorzata Krajewska: Wartość terenów jako regulator przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Jan Zbigniew Jakobsche: Efektywność inwestowania przez spółki mieszane na warszawskim rynku nieruchomości.

 • Bogdan Ney, Zygmunt Ziobrowski: Rola rynku nieruchomości w przełamywaniu barier rozwoju miast.

 • Lechosław Nykiel, Ewa Kucharska–Stasiak: Wycena a ocena efektywności inwestycji w nieruchomości.

 • Lew Perowycz: Rynek nieruchomości na Ukrainie.

 • Gintowt Satkauskas: Land market approximation of data base by use A. Foster propability curve.

 • Edward Sawiłow: Modele matematyczne wartości nieruchomości miejskich.

 • Bogdan Stępień, Ryszard Witowski: Przeobrażenia w strukturze zabudowy obszaru śródmieścia Warszawy na tle rozwoju rynku biurowców w latach 1997-2000.

 • Walerian Wierzchowski: Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gospodarowaniu przestrzenią gminy.

 • Ryszard Źróbek: Renta budowlana w procesie zanądzania nieruchomościami zurbanizowanymi.

 • Michał Żak: Relacje cen gruntów o różnym przeznaczeniu w wybranych gminach południowej Polski.