VII KONFERENCJA NAUKOWA
Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią
21 - 23 października 1999r.
Podlesice

 • Tomasz Bajerowski, Andrzej Hopfer: Wartość rynkowa nieruchomości jako instrument finansowania projektów rewitalizacji przestrzeni

 • Ryszard Cymerman, Marta Gwiaździńska, Radosław Grabowski: Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzeni

 • Iwona Foryś, Andrzej Foryś: Wpływ preferencji gminnych na wartość przestrzeni w strefie peryferyjnej miasta

 • Sebastian Kokot: Analiza rynku kapitałowego i rynku nieruchomości jako konkurencyjnych obszarów inwestowania

 • Tadeusz Kośka, Stefan Przewłocki: Wykorzystanie informacji o obrocie i wartości nieruchomości w gospodarce przestrzennej

 • Małgorzata Krajewska: Koncepcja uwzględniania wartości gruntu w kształtowaniu ładu przestrzennego miasta

 • Jan Kuryj: Metody doboru i oceny danych w masowej wycenie nieruchomości

 • Anna Limanowska, Wacław Baranowski: Wartość zagospodarowania przestrzeni wielkich miast na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

 • Bogdan Ney, Andrzej Poczobutt-Odlanicki: Przejawy i skutki różnego traktowania prawa wartości nieruchomości w Polsce w okresie 1944-1999

 • Walerian Wierzchowski, Sabina Źróbek: Wartościowanie przestrzeni jako element procesu podejmowania decyzji planistycznych

 • Stanisław Wyganowski: Plany zagospodarowania przestrzennego a polityka terenowa

 • Ryszard Źróbek, Radosław Wiśniewski: Relacje pomiędzy cenami nieruchomości sprzedanych na własność a oddanych w użytkowanie wieczyste w gospodarce przestrzennej