IX KONFERENCJA NAUKOWA
Procedury i negocjacje w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami
Poznań Kiekrz
11 - 13 czerwca 2001 r.

 • Zdzisław Adamczewski, Marek Taranowicz: Modelowanie geometryczne procesu negocjacji
 • Krystyna Anioła: Procedura negocjacji w zakresie lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
 • Gerard Bieniek: Procedury prawne gospodarowania nieruchomościami
 • Ewa Bończak-Kucharczyk: Zarządzanie nieruchomościami w Polsce w świetle uwarunkowań prawnych
 • Małgorzata Dudzińska, Ryszard Zróbek: Procedura przetargowa jako forma negocjacji w gospodarowaniu nieruchomościami 
 • Iwona Foryś: Wykorzystanie podstawowych umiejętności negocjacyjnych w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami 
 • Andrzej Hopfer: Europejskie procedury certyfikacji specjalistów w zakresie gospodarki nieruchomościami 
 • Katarzyna Kocur: Dokładność oszacowania wartości rynkowej nieruchomości jako podstawa do negocjacji ceny transakcyjnej 
 • Stanisław Kolanowski: Wpływ roszczeń reprywatyzacyjnych na gospodarowanie nieruchomościami 
 • Tadeusz Kośka, Elżbieta Kaźmierczak-Kośka: Wiedza o stanie rynku podstawą negocjacji na rynku nieruchomości 
 • Hanna Krajewska: Procedury rozwiązywania konfliktów w gospodarowaniu nieruchomościami 
 • Małgorzata Krajewska: Określenie wartości gruntu nabywanego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
 • Henryk Mruk: Negocjacje w teorii i praktyce 
 • Antoni Sobczak: Procedury i rezultaty prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych 
 • Radosław Wiśniewski, Ryszard Źróbek: Metodyczne i praktyczne aspekty przekształceń struktur przestrzennych i powierzchniowych zasobów nieruchomości 
 • Radosław Wiśniewski: Wartość nieruchomości w czasie - istotny element gospodarowania przestrzenią zurbanizowaną