Przejdź do treści

06 marca 2024 roku - Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo
 

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości pod tytułem "Wspomaganie procesów decyzyjnych w gospodarce nieruchomościami". Seminarium będzie miało formę zdalną i odbędzie się na platformie MS TEAM06 marca 2024, w godzinach 13.00-15.00.

Planujemy następujące wystąpienia: 

  • Opracowanie systemu wsparcia procesów gospodarowania nieruchomościami drogowymi w miastach wdrażających nowoczesne koncepcje urbanistyczne, mgr inż. Anna Brzozowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

  • Wspomaganie procesów decyzyjnych - modele hybrydowe, dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski.

Po wygłoszonych referatach przewidziana jest dyskusja.

Szczegóły w komunikacie - http://tnn.org.pl/tnn/komunik/2024/Seminarium-TNN-marzec-2024.pdf

Osoby zainteresowane seminarium, prosimy o zgłaszanie udziału wypełniając formularz:

https://forms.office.com/e/sPtE3RQhFS 

 

do 05 marca 2024 roku, do godz. 20.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkxMWRjOTYtZmM4OC00YWRmLThmYjYtNjM2MDI1ZTgwNTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%227374e3fc-990d-4850-8afe-56b63fd081be%22%7d

Z poważaniem

dr hab. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.