Przejdź do treści

Członkowie zwyczajni TNN

Jak zostać członkiem TNN

Szanowni Państwo, aby zostać członkiem zwyczajnym TNN, należy posiadać wyższe wykształcenie oraz dorobek teoretyczny lub praktyczny w zakresie wyceny i gospodarowania nieruchomościami. Kandydat musi wypełnić deklarację członkowską dostępną na stronie TNN i przesłać ją na adres Towarzystwa.

Korzyści z bycia członkiem TNN

Bycie członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Udział we wspólnocie naukowej: Członkowie TNN mają możliwość nawiązywania kontaktów z innymi specjalistami z dziedziny nieruchomości. To doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów.
  • Dostęp do badań i publikacji: TNN organizuje konferencje, seminaria i warsztaty, na których można dowiedzieć się o najnowszych badaniach i osiągnięciach w dziedzinie nieruchomości. Członkowie mają również dostęp do publikacji naukowych i raportów.
  • Możliwość uczestnictwa w projektach: TNN często angażuje swoich członków w różnego rodzaju projekty badawcze, ekspertyzy czy działania na rzecz rozwoju nieruchomości. To świetna okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia.
  • Wspieranie rozwoju zawodowego: Członkowie TNN mogą korzystać z programów szkoleniowych, mentoringu oraz wsparcia w rozwoju kariery zawodowej.
  • Prestiż i uznanie: Bycie członkiem TNN to wyróżnienie i potwierdzenie kompetencji w dziedzinie nieruchomości. To także możliwość reprezentowania towarzystwa na różnych forum naukowych i społecznych.

 

Wypełnij deklarację

 

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.