Przejdź do treści

Nasze cele

Wspólne działanie dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce

Łączymy naukę z praktyką. Wspólnie działamy, inspirujemy i kształtujemy przyszłość.

Jakość, Wiedza, Praktyka

Trzy dekady pasji, wiedzy i praktyki w gospodarowaniu nieruchomościami

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, założone w 1994 roku w Olsztynie, skupia profesorów i doktorów różnych dziedzin nauki, zajmujących się gospodarowaniem przestrzenią i wyceną zasobów majątkowych. Naszym celem jest rozwijanie wiedzy oraz promowanie osiągnięć naukowych i praktycznych zastosowań w dziedzinie nieruchomości. Poprzez prezentowanie stanowisk, prowadzenie badań i organizowanie konferencji, Towarzystwo wspiera rozwój metod wyceny i zarządzania nieruchomościami.

Nasze Referencje

Co o nas mówią?

Działamy od 1994 r.

Nasze cele

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz o metodach, technikach i zasadach wyceny zasobów majątkowych, popularyzacja osiągnięć nauki w tym zakresie, a także ich praktycznych zastosowań w działalności podmiotów gospodarczych.

Do głównych zadań Towarzystwa należy prezentowanie stanowiska i opinii w sprawach dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień gospodarowania zasobami majątkowymi, inspirowanie i prowadzenie badań dotyczących metod wyceny i zasad gospodarowania nieruchomościami, oraz podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi.

Pola zainteresowań Towarzystwa obejmują inicjowanie i prowadzenie badań i analiz dotyczących gospodarki zasobami majątkowymi i szacowania ich wartości, wzbogacanie i upowszechnianie wiedzy o metodach i technikach ustalania wartości składników majątkowych i gospodarowaniu nimi, oraz inicjowanie, organizowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i zagranicą.

Działalność Towarzystwa obejmuje również opiniowanie uregulowań prawnych oraz uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych zajmujących się problematyką gospodarowania zasobami majątkowymi, a także upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie działalności gospodarczej związanej z działalnością statutową.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat naszych inicjatyw oraz możliwości zaangażowania się w nasze działania.

Skontakuj się z nami już teraz!

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.