Przejdź do treści

Partnerzy i Sponsorzy

 

Patronat Honorowy 

 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Rektor
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Dziekan
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Partner Wydawniczy Konferencji

 MEiN = 70 pkt
IF = 0.8

 

Real Estate Management and Valuation (REMV) is an interdisciplinary, international peer-reviewed, and open-access journal concerned with new theoretical and practical insights that improve our understanding of real estate sciences. REMV publishes high-quality original papers on theoretical and practical aspects of real estate economics, finance, investment, valuation, and management. The interdisciplinary nature of our journal results from drawing from a wide variety of disciplines, including economics, geography, land use, planning, law, sociology, surveying, and construction. The journal has been operating since 2013 under the auspices of the Polish Real Estate Scientific Society. The journal has an International Editorial Board and welcomes high-quality theoretical and practical papers from all over the world.

https://www.remv-journal.com/

 

Sponsorzy

 

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.