Przejdź do treści

Program konferencji

 

Ramowy program konferencji

 

............. 2025 (poniedziałek)

16.00 - 17.00

Rejestracja uczestników

17.00 - 19.00

Sesja doktorancka | Dyskusja

19.00 - 

Czas wolny

 

............. 2025 (wtorek)

09.00 - 09.30

Uroczyste otwarcie konferencji

 

Wystąpienia zaproszonych gości

09.30 - 10.00

Przerwa kawowa

10.00 - 11.30

DEBATA

...............................

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30

Sesja plenarna 1a | Dyskusja

Sesja plenarna 1b | Dyskusja

13.30 - 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 - 16.00

Sesja plenarna 2a | Dyskusja

Sesja plenarna 2b | Dyskusja

12.00 – 16.00

Sesja posterowa (równolegle)

16.00 - 16.30

Przerwa kawowa

17.30 - 19.00

.......................

20.00 - 24.00

Uroczysta kolacja

 

.............  2025 (środa)

09.00 - 10.30

Sesja plenarna 3a | Dyskusja

Sesja plenarna 3b | Dyskusja

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

Sesja plenarna 4a | Dyskusja

Sesja plenarna 4b | Dyskusja

12.30 – 13.00

Zakończenie konferencji

13.00 –14.00

Obiad

W przypadku szczególnych potrzeb żywieniowych, prosimy o zgłoszenie tego faktu do dnia 30.04.2025 r. drogą e-mailową na adres: konferencja@tnn.org.pl

     Program konferencji ma charakter wstępny, może ulec zmianie.

Partner wydawniczy:

Real Estate Management and Valuation - www.remv-journal.com

 

 

 

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.