Przejdź do treści

Publikacja

 

Informacje dotyczące publikacji w ramach konferencji

 1. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji prace zostaną opublikowane bez dodatkowych opłat.
 2. Rada Naukowa Konferencji oraz Redakcja REMV będzie kwalifikowała nadesłane prace do publikacji w REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION70 pkt., IF = 0.8. REMV znajduje się w wykazie czasopism naukowych w bazie JCR, JCI, Scopus oraz Web of Science: Emerging Sources Citation Index).
 3. UWAGA! Uzyskanie negatywnej recenzji pracy nie powoduje zwrotu opłaty za udział w konferencji.
 4. W ramach konferencji prace do recenzji i publikacji mogą być zgłoszone wyłącznie przez Editorial System REMV (https://www.editorialsystem.com/remv).
 5. Redakcja kwartalnika REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION przyjmuje prace do druku w REMV również poza konferencją – w systemie ciągłym przez cały rok (zobacz). Publikacja w REMV jest odpłatna.

 

Odpłatność za publikację w REMV (dotyczy uczestników konferencji)

 1. Odpłatność promocyjna za publikację w REMV realizowana jest przez autora publikacji po skierowaniu pracy do publikacji.
 2. Płatność realizowana jest na podstawie odrębnie wystawionej faktury w procesie wydawniczym:
  • 500 zł – członek TNN (brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce),
  • 700 zł – osoba niebędąca członkiem TNN lub członek TNN posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce
 3. Odpłatność promocyjna za publikację artykułu w REMV uwarunkowana jest zgłoszeniem artykułu w Editorial System REMV najpóźniej w terminie do 30.09.2025 roku. Zarejestrowanie artykułu po tej dacie oznacza utratę zniżki konferencyjnej z danego roku.

 

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.