Przejdź do treści

Publikacje TNN

Od 2022 roku publikacje REMV dostępne są na stronie:

www.remv-journal.com

 

Rok 2021

REMV_Journal_CoverVOL. 29 No. 1View
VOL. 29 No. 2View
VOL. 29 No. 3View
VOL. 29 No. 4View

 

Rok 2020

REMV_Journal_CoverVOL. 28 No. 1View
VOL. 28 No. 2View
VOL. 28 No. 3View
VOL. 28 No. 4View

 

Rok 2019

REMV_Journal_CoverVOL. 27 No. 1View
VOL. 27 No. 2View
VOL. 27 No. 3View
VOL. 27 No. 4View
Logo%20MNiSW
XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Rok 2018

REMV_Journal_CoverVOL. 26 No. 1View
VOL. 26 No. 2View
VOL. 26 No. 3View
VOL. 26 No. 4View

 

Rok 2017

REMV_Journal_CoverVOL. 25 No. 1View
VOL. 25 No. 2View
VOL. 25 No. 3View
VOL. 25 No. 4View

 

Rok 2016

REMV_Journal_CoverVOL. 24 No. 1View
VOL. 24 No. 2View
VOL. 24 No. 3View
VOL. 24 No. 4View

 

Rok 2015

REMV_Journal_CoverVOL. 23 No. 1View
VOL. 23 No. 2View
VOL. 23 No. 3View
VOL. 23 No. 4View

 

Rok 2014

REMV_Journal_CoverVOL. 22 No. 1View
VOL. 22 No. 2View
VOL. 22 No. 3View
VOL. 22 No. 4View

TYTUŁ DOTOWANY PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - UMOWA Nr 851/P-DUN/2014

The publications sponsored by the Ministry of Science and Higher Education, agreement No 851/P-DUN/2014

 

Rok 2013

REMV_Journal_CoverVOL. 21 No. 1View
VOL. 21 No. 2View
VOL. 21 No. 3View
VOL. 21 No. 4View

STRESZCZENIA - SESJA DOKTORANCKA 2013


 

RokTytuł Monografii
2017WYBRANE PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI I GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ
2014ANALIZA RYNKU I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2012TOPICAL ISSUES IN THE VALUATION AND APPLICATION OF MARKET VALUE

 

Rok 2012

16_mVOL. 20 No. 1StreszczeniaArtykuły
VOL. 20 No. 2StreszczeniaArtykuły
VOL. 20 No. 3StreszczeniaArtykuły

VOL. 20 No. 4

ERRATA

Streszczenia

ERRATA

Artykuły

ERRATA

Rok 2011

16_mVOL. 19 No. 1StreszczeniaArtykuły
VOL. 19 No. 2StreszczeniaArtykuły
VOL. 19 No. 3StreszczeniaArtykuły
VOL. 19 No. 4StreszczeniaArtykuły

Rok 2010

16_mVOL. 18 No. 1StreszczeniaArtykuły
VOL. 18 No. 2StreszczeniaArtykuły
VOL. 18 No. 3StreszczeniaArtykuły
VOL. 18 No. 4StreszczeniaArtykuły

Rok 2009

17_dVOL. 17 No. 1StreszczeniaArtykuły
VOL. 17 No. 2StreszczeniaArtykuły
VOL. 17 No. 3StreszczeniaArtykuły
VOL. 17 No. 4StreszczeniaArtykuły

Rok 2008

16_mVOL. 16 No. 1StreszczeniaArtykuły
VOL. 16 No. 2StreszczeniaArtykuły
VOL. 16 No. 3StreszczeniaArtykuły
VOL. 16 No. 4StreszczeniaArtykuły

Rok 2007

15_1mVOL. 15 No. 1-2StreszczeniaArtykuły
VOL. 15 No. 3-4StreszczeniaArtykuły

Rok 2006

14_1mVOL. 14 No. 1StreszczeniaArtykuły

Rok 2005

13_mXIII KONFERENCJA NAUKOWA Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania 17-19 maja 2005 r. Ciechocinek
14_2mKONFERENCJA NAUKOWA Gospodarka zasobami nieruchomości 19-20 kwietnia 2005 r. Elbląg

Rok 2004

12mXII KONFERENCJA NAUKOWA Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny 19 - 20 maja 2004 r. Olsztyn

 

Rok 2003

11mXI KONFERENCJA NAUKOWA Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami 21 - 22 maja 2003 r. Mikorzyn

Rok 2002

10mX KONFERENCJA NAUKOWA Metody wyceny praw do nieruchomości 15 - 16 maja 2002 r. Olsztyn - Mierki

Rok 2001

9mIX KONFERENCJA NAUKOWA Procedury i negocjacje w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami 11 - 13 czerwca 2001 r. Poznań Kiekrz

Rok 2000

8mVIII KONFERENCJA NAUKOWA Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości 30 czerwca - 2 lipca 2000 r. Olsztyn

Rok 1999

7mVII KONFERENCJA NAUKOWA Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią 21 - 23 października 1999 r. Podlesice

Rok 1998

6mVI KONFERENCJA NAUKOWA Zarządzanie majątkiem rzeczowym Skarbu Państwa 5 - 6 czerwca 1998r. Puławy

Rok 1997

5mV KONFERENCJA NAUKOWA Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne. 3 - 4 maja 1997 r. Spała

Rok 1996

4mIV KONFERENCJA NAUKOWA Standardy informacyjne w szacowaniu nieruchomości 6 - 7 września 1996 r. Jurata

Rok 1995

III KONFERENCJA NAUKOWA Taksacja Powszechna 8 - 9 września 1995 r. Olsztyn, Łańsk

Rok 1994

II KONFERENCJA NAUKOWA Informacja w procesie wyceny zasobów majątkowych 15 - 17 września 1994 r. Olsztyn, Stare Jabłonki

Rok 1993

I KONFERENCJA NAUKOWA 19 - 20 listopada 1993 r. Mierki

 

View - sciendo.com

 

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.