Przejdź do treści

Składki członkowskie

Składki członkowskie Towarzystwa

Składki członkowskie w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości wynoszą 45 zł kwartalnie lub 180 zł rocznie.

Wpłaty

Wpłat składek członkowskich należy dokonywać na konto TNN:

Konto bankowe:

PKO BP S.A. II O/Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn

Nr 22 1020 3541 0000 5502 0011 1963

SWIFT: BPKOPLPW
NRB: 22102035410000550200111963
IBAN: PL22102035410000550200111963

 

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.